Thiết bị giám sát hành trình H8.

Thiết bị hợp chuẩn, hợp quy số 22/SXLR/2019/TCĐBVN của Bộ GTVT theo QCVN 31:2014/BGTVT Quản lý đội xe khoa học, hợp lý. Giám sát hành trình xe từ xa.

QUẢN LÝ HÀNH TRÌNH

+ Xem trạng thái của xe với thời gian thực.

+ Xem lại lộ trình của xe trong ngày/ tuần/ tháng.

+ Tổng quãng đường di chuyển của xe.

+ Vận tốc trung bình của xe.

+ Hiệu suất hoạt động của xe.

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI XE

+ Vị trí hiện tại của xe.

+ Tốc độ hiện tại của xe.

+ Theo dõi nhiên liệu.

QUẢN LÝ TÀI XẾ

+ Tên lái xe, số GPLX.

+ Thời gian lái xe của tài xế.

CHỨNG NHẬN

+ Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QC31:2014/BGTVT của bộ Giao Thông Vận Tải.

+ Chứng nhận phù hợp quy chuẩn QVCN 12:2015/BTTTT của bộ Thông Tin Truyền Thông.